Wypoczynek i sen dziecka wiążą się-podobnie jak odżywianie z organizacją racjonalnego trybu życia. Przestrzeganie rytmicznie powtarzających się czynności, takich jak: zabawa, spacer, odpoczynek, sprzyja wytwarzaniu się orientacji w czasie, kształtowaniu nawyków systematyczności i porządku. Najodpowiedniejszą porą odpoczynku w ciągu dnia jest poobiedni sen, przynajmniej godzinny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nie tylko sprzyja wzmocnieniu organizmu i regeneracji sił, lecz ma wpływ na uspokojenie i dobry nastrój dziecka. Po co dzieciom odpoczynek?- dzieci potrzebują odpoczynku, ponieważ ilość bodźców, wrażeń oraz zadań z jakimi dziecko musi się zmierzyć każdego dnia w przedszkolu, stanowi obciążenie dla jego systemu nerwowego. Dziecko nastawione jest na wiele bodźców stymulujących, wzrasta ciśnienie krwi, zwiększa się częstotliwość uderzeń serca i zdolność koncentracji. Jeśli taki stan trwa zbyt długo, może to mieć negatywne konsekwencje dla jego układu nerwowego. Mózgowi także potrzebny jest odpoczynek, gdyż to właśnie podczas snu nowo poznane wiadomości i zdobyte umiejętności są systematyzowane i przyswajane. Ponadto, krótka drzemka w ciągu dnia poprawia funkcjonowanie pamięci i możliwości uczenia się u dzieci w wieku przedszkolnym. Naukowcy udowodnili, że przedszkolaki osiągają lepsze wyniki w testach pamięci wzrokowo-przestrzennej, jeśli umożliwi im się zapadnięcie w krótki sen w ciągu dnia. Nie wszystkie dzieci lubią „leżakowanie”, jednak w przedszkolu, w dużej grupie, taki odpoczynek jest potrzebny. Nie wymaga się od dzieci, aby spały podczas relaksacji, mają wtedy okazję posłuchać bajek (w tym terapeutycznych) czytanych przez nauczycielkę, czy też odpocząć przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej (np. klasycznej, odgłosy natury...) Stosowanie technik relaksacyjnych polega na rozluźnieniu wewnętrznego napięcia, w wyniku którego zmniejsza się odczuwanie negatywnych emocji-to rozluźnienie przekształca negatywne emocje w emocje pozytywne (radość, spokój, życzliwość). Dzieci odpoczywają, bo jest im to potrzebne-muszą zregenerować siły witalne i intelektualne. Wypoczęte „maluchy”, rzadziej zapadają na choroby, nie są rozdrażnione i zmęczone. Pamiętajmy, że często od tego, czy dziecko polubi „leżakowanie” w przedszkolu, zależy jego stosunek do ogólnego otoczenia, w którym się znajduje, do kolegów w grupie, do pań a także odpowiednie nastawienie rodziców. Zatem pomóżmy zrelaksować się dzieciom w przedszkolu.