Optymistyczny czyli jaki? Ciepły, dobry, otwarty, pogodny, przyjacielski, wesoły, zwycięski, tęczowy... I takie właśnie powinno być przedszkole- ogólnie rzecz ujmując optymistyczne. Ale zacznijmy od początku. Lata 90- te i dwie Panie – Irena Dzierzgowska oraz Mirela Nawrot i ich „wędrówki” szkoleniowe po placówkach w całym kraju, które dały im natchnienie (czy raczej potrzebę) do napisania programu. Jedno przedszkole z dzieckiem – małym Rysiem, o którym nauczycielka mówiła, że jest „trudny” a Rysio... to bezradny pesymista (za nic się nie zabiera bo i tak mu nie wyjdzie ). Drugie - z nieświadomym rodzicem. Matka otwierająca drzwi przedszkola po raz pierwszy mówiąca „ to moja córka Małgosia, jest nieśmiała i nie umie bawić się z dziećmi. Proszę się nią zaopiekować”. Mała Małgosia nawet nie próbuje bawić się z rówieśnikami skoro mama powiedziała, że nie umie... bo przecież mama wie wszystko najlepiej. Inna historia dotyczyła Japończyka, który został oddelegowany do pracy w Polsce a tym samym jego dzieci do placówki przedszkolnej. Oglądając polskie przedszkole (grupę średniaków podczas zabaw swobodnych) zapytał dlaczego dzieci bawiąc się wspólnie nie rozmawiają ze sobą. Właśnie! Dlaczego? Historii takich jak powyższe obie Panie przytoczyłyby wiele, rożnych i ... smutnych. Usiadły, pomyślały. Zastanowiły się czym tak naprawdę jest przedszkole. Czy są to dzieci? Czy rodzice? Czy osoby tam pracujące? Czy jest to budynek?  Napisały program „naprawczy” o szerokim spektrum  działania, który miał pomóc wychować małego optymistę. Oparły się na teorii profesora psychologii Martina E.P. Seligmana, która pomaga uczyć dziecko zaradności i samodzielności na każdym etapie życia, oraz teorii H. Gardnera. Druga z nich pozwala tak zorganizować pracę aby dostarczać dziecku okazji do rozwijania wszystkich typów inteligencji (lingwistycznej, logicznej, muzycznej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej). Założeniem programu było dostrzeganie i wzmacnianie sukcesów każdego przedszkolaka, rozwijanie jego zainteresowań i  uzdolnień. Uczenie dziecka aby było aktywne, pogodne i twórcze. Łatwo napisać, ładnie powiedzieć, gorzej zrobić... Prawda? Tutaj z pomocą przyszło Paniom ogromne doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wraz z przystąpieniem do programu placówka przedszkolna otrzymuje szereg pomocy, w tym TĘCZOWE TECZKI ( 7 modułów).

  • moduł czerwony- to przykładowy program wychowawczy- czyli zasady postępowania.  Nawet jeśli geny determinują charakter dziecka nie robią tego w sposób jednoznaczny. Pozostaje nam jeszcze środowisko, w którym dzieci wzrastają. Możemy je modelować w taki sposób aby wrodzone predyspozycje przedszkolaka wyhamować lub wzmocnić;
  • moduł pomarańczowy- to pomysły na urządzanie wnętrza sali przedszkolnej w taki sposób aby wspierać zainteresowania dzieci (inteligencje wielorakie). To narzędzia, którymi nauczyciele oraz rodzice mogą wychwycić i trafnie ocenić talent dziecka – kierunek jego uzdolnień;
  • moduł żółty- to ćwiczenia z zakresu panowania nad emocjami, zmniejszania strachu, niwelowania sytuacji lękowych u dzieci. Zawiera również wskazówki do poprawnego motywowania –chwalenia czy odpowiedniego, konstruktywnego krytykowania.
  • moduł zielony- to narzędzia (specjalnie przygotowane arkusze obserwacji umiejętności dzieci), które pozwalają rzetelnie ocenić umiejętności przedszkolaków. Pozwalają niwelować braki i cieszyć się z postępów;
  • moduł niebieski- to rady dla rodziców w jaki sposób w domu rozwijać inteligencję emocjonalną własnych dzieci.
  • moduł granatowy czyli optymistyczny personel. To szereg wskazówek i wskazań dotyczących szkolenia personelu (nauczycieli, pracowników obsługi).
  • moduł ostatni – fioletowy, to promocja przedszkola czyli „pokażmy co robimy, w czym jesteśmy dobrzy. Cieszmy się z sukcesów- chwalmy się nimi!”

Program „Optymistyczne Przedszkole” rozpoczął się w roku 2004 i trwa po dzień dzisiejszy. Ma zasięg ogólnopolski (249 przedszkoli) zaś w samym Kędzierzynie – Koźlu aktywnie uczestniczy w nim 4 przedszkola :

- Przedszkole nr 5 im. Jana Brzechwy ( ul. 1 Maja 5)

- Przedszkole nr 9 – „Akademia Małych Odkrywców” ( ul. Harcerska 16)

- Przedszkole nr 24 – „Niezapominajka” (ul. Leszka Białego 7)

- Przedszkole nr 26 – „ Tęczowe” (ul. Bolesława Śmiałego 5)

Oprócz już zdobytych informacji szkolimy się ciągle- należmy do sieci przedszkoli uczących się (STAR oraz SUPEŁ), uzupełniamy oraz dostosowujemy narzędzia badawcze do własnych potrzeb (SOWA). W całej Polsce spotykamy się na Optymistycznych Zjazdach- wymieniamy doświadczenia, uczestniczymy w warsztatach. Już  po czwarty w maju nasze przedszkola obchodzą „Święto optymizmu”. Cieszymy się, że jesteście z nami. Cieszymy się, że potrafimy zarażać optymizmem także dorosłych. Cieszymy się, że potrafimy uczyć najmłodszych radości, których sami nie dostrzegają.  Do zobaczenia!