Kaczeńce

 

  

 

 

 

Kaczeńce się nazywamy do Tęczowego przedszkola z radością uczęszczamy. Kodeksu zachowań przestrzegamy i do zgodnej zabawy wszystkich zapraszamy.

STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY