Od 06.11.2017r. do 17.11.2017r. w naszym przedszkolu realizowałyśmy Projekt Edukacyjny

"JESTEM MAŁYM POLAKIEM – BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ  PRAWA DZIECKA"

Projekt ten umożliwił dzieciom podróżowanie po naszym kraju i odkrywanie najciekawszych jego zakątków.  Działania edukacyjne

projektu inspirowały  aktywność społeczną, poznawczą, językową, artystyczną i ruchową dziecka. Pozwoliły na zdobycie przez dzieci

nowych doświadczeń, wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności, przybliżyły dzieciom symbole narodowe

i rozbudziły zainteresowanie własnym krajem

W przedszkolu wprowadzamy również dzieci w świat wartości uniwersalnych , w tym także w świat jego praw, wykorzystując naturalne sytuacje podczas codziennej działalności dziecka . Niezastąpioną okazała się literatura dziecięca, która bawiąc dzieci jednocześnie je uczy. Wykorzystanie metod aktywizujących w planowaniu sytuacji edukacyjnych , pozwoliły przedszkolakom zdobywać doświadczenia i kompetencje społeczno- moralne oraz nabywać wiedzę i umiejętności  z zakresu znajomości praw dzieci. Należy umożliwić dzieciom wyrażanie siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji.