W dniach 19.03 – 30.03.2018 w naszym przedszkolu realizowany był optymistyczny projekt edukacyjny pt. „Wielkanocne oczekiwanie na zajączka, w szczęściu i radości”. W pierwszym tygodniu trwania projektu, dzieci przygotowywały się na przyjście Pani Wiosny. Uczył się rozpoznawać jej zwiastuny, wykonywały papierowe kwiaty, oraz brały udział w wiosennym pochodzie po osiedlu. Następnie w ramach rozmów o szczęściu, dzieci uczyły się nazywać podstawowe emocje, a następnie określały kolory, jakie kojarzą im się z konkretnymi stanami emocjonalnymi. Takie działania miały na celu określenie, kim jest optymista tak ważny w naszej idei „Optymistycznego Przedszkola”.

W drugim tygodniu głównym założeniem projektu było zapoznanie dzieci z charakterystycznymi obrzędami i symbolami wielkanocnymi w celu rozbudzania zainteresowania kulturą własnego regionu oraz pielęgnowania ludowych zwyczajów jako elementu kultury narodowej. W czasie przygotowań do świąt dzieci uczyły się właściwego zachowania podczas zabaw z rówieśnikami, rozwijały więzi emocjonalne z grupą rówieśniczą. Ważne było, żeby realizowane zadania budziły radość i szczęście w najbliższym otoczeniu. Projekt został zakończony uroczystym śniadaniem wielkanocnym oraz spotkaniem z wyczekiwanym przez dzieci gościem – Zajączkiem wielkanocnym, który przygotował dla dzieci drobne upominki.