Tak bawiły się dzieci z grupy Maki, Kaczeńce i Nasturcje

na balu w Szkole Podstawowej nr 19

18 stycznia 2017r.

Szaleństwu nie było końca :)