W czasie ferii zimowych w przedszkolu realizowaliśmy projekt pt. "Savoir vivre - czyli co każdy przedszkolak wiedzieć powinien." Celem projektu było zapoznanie dzieci z pojęciem „savoir vivre”, kształtowanie zasad dobrego wychowania, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych oraz kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych takich jak teatr czy kino.

Podczas zajęć praktycznych dzieci uczyły jak prawidłowo nakrywać do stołu, przypominały sobie zasady prawidłowego zachowania się przy stole oraz doskonaliły technikę prawidłowego posługiwania się sztućcami przy stole. W grupie „Maki” zostały wprowadzone wazy na zupę aby dzieci uczyły się samodzielnego oraz estetycznego nalewania zupy. W najstarszych grupach „Nasturcjach” oraz „Kaczeńcach” dzieci uczyły się jeść drugie danie przy równoczesnym użyciu noża i widelca.

Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się dziecięca świadomość związana z estetyką nakrywania do stołu która ma bezpośredni wpływ na poziom kultury w czasie spożywania posiłków.