Ekoprzedszkolaki witają wiosnę

W dniach:14.03 – 21.03.2011 został zrealizowany w naszym przedszkolu projekt edukacyjny pt. Ekoprzedszkolaki witają wiosnę. Koordynatorkami projektu były:

mgr Beata Setnicka i mgr Katarzyna Piechaczek. W realizację zadań projektu zaangażowani byli wszyscy wychowankowie przedszkola oraz wszystkie nauczycielki.

Założeniem projektu było zbliżenie dziecka do świata przyrody, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za estetyczny wygląd najbliższego dzieciom środowiska przyrodniczego.

Podczas kolejnych dni realizacji zadań dzieci poznały m.in.:

  • jaki wpływ na naszą planetę ma zanieczyszczanie środowiska; jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
  • co to są odpady, ich rodzaje oraz metody przetwarzania – recykling,
  • zasady segregacji śmieci,
  • znaczenie pojęcie kwiaty chronione, ochrona przyrody - wykonały pracę plastyczno – konstrukcyjną: wiosenne kwiaty i udekorowały nimi hole przedszkola, gdzie mogli podziwiać je rodzice,
  • znaczenie oraz korzyści lasu dla życia zwierząt i ludzi,
  • znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin, oraz potrzebę jej oszczędzania,

Podczas codziennych zabaw nasi wychowankowie mieli również możliwość wykonania doświadczeń, dzięki którym mogli wywnioskować o szkodliwości rozkładających się śmieci; utworzyły w grupach Kodeks Małego Przyjaciela Przyrody, następnie utworzyły plakaty o tematyce ekologicznej.

Reprezentanci grup wzięli udział w konkursie plastycznym Zielona ziemia, organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie – Koźlu.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie odbyła się przewidziana na przedostatni dzień projektu akcja Sprzątanie lasu. Zadanie to zostanie przeprowadzone innym razem przy okazji projektu o podobnej tematyce.

Problematyka oraz cele projektu były dostosowane do możliwości placówki oraz wiedzy nauczycielek, dlatego czas przeznaczony na realizację projektu był prawidłowo wykorzystany.

Nasi wychowankowie zdobyli wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, którymi mogli pochwalić się rozwiązując zadania i zagadki podczas imprezy ogólnoprzedszkolnej podsumowującej projekt - Quiz z Panią Wiosną „Eko przedszkolak to ja”.

Krótka informacja o realizacji projektu oraz zdjęcia, zostały umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola: http://www.przedszkole26.org/wiosna_2011.php.

Ważnym efektem realizacji przeprowadzonego projektu edukacyjnego jest integracja dzieci z różnych grup wiekowych podczas realizacji zadań, jak również współpraca wszystkich nauczycielek. Istotne jest także, wspólne rozwiązywanie problemów przez dzieci

i nauczycielki, integracja wiedzy z różnych obszarów edukacyjnych oraz nabywanie wiedzy poprzez samodzielne działanie dzieci.