Celem prowadzonego w naszym przedszkolu kółka gier logicznych jest ukazanie gier planszowych i logicznych jako alternatywy spędzania wolnego czasu. Gry takie spełniają wiele ważnych funkcji. Wspólne granie to nie tylko przebywanie z rówieśnikami ale też nauka – gry uczą nie tylko jak wygrywać czy przegrywać ale też liczyć, myśleć kreatywnie. Podczas rozgrywek nabywamy wiedzę z różnych dziedzin. Każda z gier jest inna i uczy innych umiejętności.  Gry kształtują postawy koleżeńskie, uczą panowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i podporządkowania się interesom grupy. Czas spędzony na grach jest wesołą zabawą, którą każdy z uczestników będzie chciał następnie przenieść w progi własnego domu, czy też środowiska rówieśniczego. Z tego też powodu wiele gier wykorzystanych na zajęciach jest łatwa do „stworzenia” w warunkach domowych. Innym pomysłem wykorzystywanym na kółku jest pokazanie jednej gry w kilku odsłonach ( wykorzystanie wielu wariantów gier planszowych, wymyślanie własnych zasad aż po ciekawe pomysły na wykorzystanie kloców, kart, domina).