Dzieci z „Tęczowego” Przedszkola  nr 26 mają bardzo wiele okazji do pogłębiania swych obserwacji podczas spacerów, wycieczek, festynów, koncertów, przedstawień teatralnych. Równocześnie od pierwszych dni przedszkolnych stają się modelami na fotografiach, oglądają siebie, kolegów, wydarzenia, elementy przyrody na fotografiach wykonywanych z różnych okazji. Naturalnym odruchem dzieci okazało się zaglądanie fotografującemu nauczycielowi w monitor czy nawet wizjer aparatu fotograficznego, chęć popatrzenia na kolegów, przyrodę, sytuacje okiem aparatu. Stąd zrodziła się potrzeba umożliwienia dzieciom nauki obsługi aparatu oraz fotografowania obserwowanej rzeczywistości. Aby dzieci mogły zatrzymywać w kadrze magiczne chwile, uwrażliwiać się na nie powstała idea utworzenia kółka fotograficznego.

Program realizowany jest przez rok w formie zajęć dodatkowych dla dzieci sześcioletnich tzw. kółko fotograficzne. Czas działania kółka: dwa razy w miesiącu 60 min, podczas zorganizowanych wyjść, wycieczek całej grupy, podczas dodatkowych wyjść uczestników koła z prowadzącymi koło.

Cele

  •     Wspieranie zainteresowań fotografią
  •   Nabywanie umiejętności fotografowania.
  •      Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów dziecka.
  •     Tworzenie warunków i możliwości obserwowania otoczenia, wspieranie w zakresie rozwoju percepcji wzrokowej.
  •     Rozbudzenie zamiłowania do fotografowania, wycieczek, wędrówek i rajdów jako jednej z ciekawych form spędzenie czasu wolnego oraz jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.