W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu działa kółko plastyczne "Tęcza". Celem głównym jest pogłębianie oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.