W naszym Przedszkolu w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE rozwijamy u dzieci inteligencje wielorakie Optymistyczne przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się swojsko, gdzie rozwijane są ich talenty i zainteresowania, dlatego tak ważna jest sala, w której dziecko spędza najwięcej czasu. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędne są kąciki zainteresowań. I tak, w naszym przedszkolu dzieci mają:
  • Bajkową polanę /- miejsce oglądania książek, opowiadania, słuchania bajek/
  • Dywan konstruktora / dzieci rozwijają talenty konstruktorskie /
  • wyobraźni // dzieci rozwijają talenty plastyczne /
  • muzyki / dzieci uczą się piosenek, słuchają muzyki, tworzą muzykę itp./
  • Stokrotkowa biblioteka- /miejsce oglądania książek, opowiadania, słuchania bajek /
  • Kącik nastrojów/ miejsce w którym dzieci mogą wyrazić swoje emocje/

Inteligencja człowieka występuje w różnych postaciach, odpowiadających głównym dziedzinom kultury . Poniżej można sprawdzić swoja inteligencję:

inteligencja ruchowa

Jak rozpoznać?

cechuje cię wysoka kontrola ciała, refleks, kontrola nad przedmiotami, poczucie czasu, wrażliwość na otoczenie, najlepiej uczysz się w ruchu, lubisz dotykać, lubisz zabawy i prace mechaniczne, lubisz zajęcia ręczne, bawisz się lub poruszasz przedmiotami podczas słuchania, kręcisz się, gdy musisz za długo siedzieć w jednym miejscu 

Jak rozwijać?

ucz się poprzez ćwiczenia fizyczne: chodząc, tańcząc, zamień się w aktora i odgrywaj materiał nauczania, zmieniaj pozycję i organizuj sobie częste przerwy, powtarzaj materiał podczas zajęć domowych, spacerów, pływania..., układaj klocki, zajmij się robótkami ręcznymi, naucz się stosować muzykę do osiągnięcia koncentracji, chodź na wycieczki, ucz się na pamięć klaszcząc, pstrykając palcami, chodząc, skacząc, wspinając się

inteligencja interpersonalna

Jak rozpoznać?

łatwo nawiązujesz kontakty i aklimatyzujesz się w grupie, lubisz być z ludźmi, lubisz zajęcia grupowe, lubisz współpracować, masz wielu przyjaciół, łatwo porozumiewasz się, manipulujesz, szybko orientujesz się w sytuacjach 

Jak rozwijać?

ucz się w grupie, w parach, rób częste przerwy na pogaduszki, wplataj umiejętności porozumiewania się w proces uczenia się, zrób z uczenia prawdziwą przyjemność, pytaj jeśli nie wiesz, ucz się sam ucząc innych

inteligencja intrapersonalna (refleksyjna)

Jak rozpoznać?

cechuje się wiedza na temat samego siebie, świadomość swoich uczuć i własnego „ja”, świadomość swojej roli życiowej, rozwinięta intuicja, wewnętrzna motywacja, głęboka świadomość własnych cech charakteru, honorowanie wartości, które uznałeś za nadrzędne, cenisz swoją prywatność 

Jak rozwijać?

rozmawiaj z ludźmi od serca, obserwuj i przysłuchuj się swoim myślom, poświęć czas na wewnętrzną refleksję, słuchaj intuicji, dyskutuj, prowadź dziennik, uhonoruj swoje prawo bycia innym niż reszta, napisz biografię, bądź dyrektorem i planistą swojej edukacji, ucz innych

inteligencja przyrodnicza

Jak rozpoznać?

interesujesz się naturalnym otoczeniem, cechuje cię wrażliwość na zwierzęta i roślinność, żyjesz w zgodzie z rytmem przyrody i świata, prezentujesz postawę ekologiczną 

Jak rozwijać?

spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu, uprawiaj ogródek, hoduj rośliny, ucz się spacerując, chodź na wycieczki, opiekuj się zwierzętami, klasyfikuj przedmioty w hierarchie, zapamiętuj przedmioty w ich naturalnym środowisku – np. samochody, okładki płyt..., oglądaj programy przyrodnicze, prowadź własne obserwacje poznając środowisko

inteligencja muzyczna

Jak rozpoznać?

cechuje cię wrażliwość na dźwięk, tembr głosu, wysokość dźwięków i tonów, wrażliwość na ładunek emocjonalny zawarty w muzyce oraz wypowiedziach, uduchowienie 

Jak rozwijać?

naucz się grać na instrumencie, ucz się piosenek, stosuj koncerty pasywne i aktywne do uczenia się, ucz się przy podkładzie muzyki barokowej, gimnastykuj się przy muzyce, zapisz się do chóru, komponuj, wplataj muzykę do innych przedmiotów, zmieniaj swój humor i nastrój za pomocą muzyki, włącz muzykę do relaksacji, ucz się rytmizując materiał nauczania

inteligencja językowa

Jak rozpoznać?

lubisz mówić, rozmawiać, słuchać, czytać, pisać, lubisz opowiadać, lubisz zabawy ze słowami, pamiętasz rzeczy mniej ważne, wrażliwość na wzory i schematy, chętnie dyskutujesz, zadajesz pytania 

Jak rozwijać?

opowiadaj coś często, np. bajki, zapamiętuj nazwy miejsc, układaj puzzle, rozwiązuj gry ortograficzne, czytaj opowiadania i humorystyczne satyry, pisz opowiadania, dzienniki, rób wywiady, dyskutuj, pisz na komputerze

inteligencja matematyczno-logiczna

Jak rozpoznać?

cechuje cię myślenie abstrakcyjne, systematyczność, dokładność, zorganizowanie, lubisz liczyć, rozwiązywać problemy oraz zagadki logiczne, lubisz eksperymentować w logiczny sposób, lubisz pracę na komputerze, wolisz robić notatki 

Jak rozwijać?

rozwiązuj gry matematyczne i logiczne, eksperymentuj z cyframi i liczbami, przedstawiaj fakty w sposób logiczny i uporządkowany, eksperymentuj ze zgadywaniem, wpleć matematykę do innych przedmiotów, zorganizuj i uporządkuj miejsce nauki, myśl na zasadzie dedukcji, używaj komputerów do obliczeń

inteligencja wizualno-przestrzenna

Jak rozpoznać?

cechuje cię myślenie wizualne, obrazowe, tworzenie obrazów i wizji umysłowych, poczucie całości i dopełnienia sytuacji, używasz metafor, lubisz sztukę, łatwo czytasz mapy, diagramy, tabele, masz dobre wyczucie koloru, zapamiętujesz wizualnie, włączasz wszystkie zmysły w procesie wyobrażania 

Jak rozwijać?

używaj obrazów do uczenia się i zapamiętywania, rób kreatywne bazgroły, rysuj, rób mapy umysłowe, poświęć czas na kreowanie i wyobrażanie sobie wewnętrznych obrazów, oglądaj filmy i rób swoje, porozwieszaj plakaty i obrazy, zmieniaj często miejsce w pokoju, w którym się uczysz, rozplanuj swoje zajęcia w rocznych kalendarzach, podkreślaj ważne informacje na kolorowo, używaj grafiki komputerowej