Dnia 9 listopada 2017r. w naszym przedszkolu miało miejsce ważne wydarzenie.

W "Nasturcjach" trwały obrady Optymistycznego Sejmu Dziecięcego. Wybrani wcześniej:

Marszałek Sejmu-Magda oraz Wicemarszałek-Piotrek

wraz z Sekretarzem panem Michałem czuwali nad prawidłowym przebiegiem obrad.

Projekt ustawy "O dobrym zachowaniu w przedszkolu" został spisany i odczytany wszystkim zgromadzonym, a następnie

przegłosowany przez posłów oraz zatwierdzony przez marszałków sejmu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.