W roku szkolnym 2007/ 2008 nasze Przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu „Optymistyczne przedszkole" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot, którego celem jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym. Program "Optymistyczne przedszkole" oparty jest na idei głoszonej przez amerykańskiego profesora psychologii Martina E. P. Seligmana. Jego badania nad depresją doprowadziły go do wniosku, że staje się ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz młodszych roczników. Dlatego tez zaproponował program, który może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci.

 

Główne cele programu:

 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci;
 • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości;
 • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów;
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.

Optymistyczne przedszkole:

 • Urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci.
 • Celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
 • O optymistycznym wychowaniu dowiadujemy się z TECZKI CZERWONEJ.
 • Nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w TECZCE GRANATOWEJ.
 • Przedszkole efektywnie współpracuje z rodzicami. Opis kontaktów z rodzicami zawiera TECZKA NIEBIESKA.
 • ważne są właściwe relacje w gronie dzieci.
 • W optymistycznym przedszkolu wszyscy się uczą życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni. Niedopuszczalne są złośliwości, wyszydzanie, agresja, przemoc. Nawet małe dzieci potrafią rozwiązywać konflikty.
 • Personel optymistycznego przedszkola nie składa się z aniołów. To tacy sami ludzie jak inni. Lecz świadomie, poprzez szkolenia, refleksje, pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych.

Optymistyczne przedszkole:

 • Jest pełen inicjatywy, odważny i samodzielny
 • Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów
 • kreatywny i pełen fantazji
 • Odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów
 • Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek i sukcesów nasz przedszkolak ma zrównoważony obraz siebie, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości
 • Woli współpracę niż rywalizację

Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw sprzyjających rozwojowi optymizmu u dzieci jak i również dbaniu o wrodzone predyspozycje i talenty naszych wychowanków.