Nasze przedszkole realizuje program "Optymistyczne Przedszkole". Chcielibyśmy, aby i Państwo wzięli udział w realizacji tego programu. 

Co proponujemy Państwu?

Udział w projekcie OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA i wstąpienie do:

KLUBU RODZICÓW 

Przedstawiamy kilka informacji , które pozwolą Państwu poznać zasady działania klubu i sprawią ,że chętniej do niego przystąpicie, mając pewien zasób wiedzy o jego działalności i planach Klubu . Nasz klub działa już od dwóch lat. Rodzice spotykają się popołudniami, dwa lub trzy razy w roku, aby przy słodkim poczęstunku wziąć udział w warsztatach tematycznych. Do tej pory Rodzice poznali cele i założenia programu Optymistyczne Przedszkole, rozwiązali test na poziom optymizmu, poznali jak można rozwijać inteligencje wielorakie u swojego dziecka, przygotowali przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, wzięli udział w pantomimie ekologicznej wystawianej w Domu Kultury „Chemik”. Na spotkaniach Klubu rodzice wraz z dyrekcją, Nauczycielkami i innymi pracownikami przedszkola bardzo dobrze się bawią i integrują.

Zasady klubu rodzica

  1. Do Klubu mogą należeć wszyscy rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie naszych wychowanków.
  2. Aby stać się członkiem Klubu wystarczy zgłosić taką chęć i przyjść na spotkanie.
  3. Spotkania Klubu odbywają się w ustalonym przez członków terminie w godzinach popołudniowych.
  4. Tematyka spotkania uzgadniana jest wspólnie przez członków Klubu.
  5. Bardzo ważnym elementem spotkań Klubu są warsztaty tematyczne, dzielenie się doświadczeniami i problemami wychowawczymi.
  6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, mile widziane jest serwowanie domowych wypieków, słodkich specjałów rodziny.
  7. Za merytoryczną stronę spotkań, zaproszenie gości odpowiedzialne są nauczycielki oraz dyrektor przedszkola.
  8. We wszystkich spotkaniach Klubu mogą uczestniczyć pracownicy przedszkola.
  9. Członkowie Klubu mogą zgłaszać wnioski i propozycje tematyki spotkań. Organizatorzy winni w miarę możliwości realizować te oczekiwania.
  10. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o miłą i przyjazną atmosferę podczas spotkań Klubu Rodzica.