Przedszkole Publiczne nr 26 istnieje od 1987 roku. Usytuowane jest w centrum osiedla "Piasty" w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 19. Mieści się w piętrowym gmachu przy ul Bolesława Śmiałego 5. Przedszkole jest duże, sale przestronne, bezpieczne dla przebywających dzieci.Przedszkole pracuje w oparciu o:
Realizujemy autorski program wychowawczy "Przyjazny krąg" oraz systematycznie przygotowujemy dzieci do bezpiecznego opuszczenia budynku w razie zagrożenia przy współpracy z Powiatową Strażą Pożarną "Bezpieczna ewakuacja". Preferujemy otwarty model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. W naszym Przedszkolu opieramy się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i form pracy dzięki którym dzieci: Współpracujemy z: