Przedszkole Publiczne nr 26 to przedszkole, które spodoba się Twojemu dziecku. Miła atmosfera, wykwalifikowana, doświadczona, odpowiedzialna kadra, bogata oferta edukacyjna:

 • zabawy prowadzone metodą W. Sehrborne, R. Labana, K. Orffa,
 • pedagogika zabawy,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych metod,
 • koncerty Szkoły Muzycznej,
 • piknik w plenerze,
 • festyny rodzinne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • wycieczki edukacyjne,
 • projekty edukacyjne,
 • projekty ogólnopolskie i międzynarodowe.
 • Innowacje i projekty autorskie

Opłaty:

 • opłata zgodnie z umową świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego,
 • posiłki: 7.00 zł dziennie w tym 3 posiłki: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,60 zł, podwieczorek 1,80 zł. 

Godziny

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (5-6 lat)

6:00 - 8:00

Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy swobodne - stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulacyjnym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy służące rozwojowi inteligencji wielorakich (ruchowe, konstrukcyjne, dydaktyczne, manipulacyjne). Zajęcia z religii za zgodą i na prośbę rodziców.

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

8:30 - 9:00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu. Czynności higieniczne po śniadaniu – rozwijanie samodzielności w zakresie nawyków higienicznych.

9:00 - 10:30

Zajęcia kierowane – tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobycia i poszerzenia wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 - 11:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór (zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

11:30 - 12:00

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

12:00 - 13:45

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek terapeutycznych, czytanej literatury dziecięcej; wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych.

13:45 - 14:00

Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołowa; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu. 

14:00 - 16:00

Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; zabawy służące rozwojowi inteligencji wielorakich (ruchowe, konstrukcyjne, dydaktyczne, manipulacyjne); praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem  zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.

Godziny

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3-4 lata)

6:00 - 8:00

Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy swobodne - stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulacyjnym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy służące rozwojowi inteligencji wielorakich (ruchowe, konstrukcyjne, dydaktyczne, manipulacyjne).

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

8:30 - 9:00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu. Czynności higieniczne po śniadaniu – rozwijanie samodzielności w zakresie nawyków higienicznych,     

9:00 - 10:30

Zajęcia kierowane – tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobycia i poszerzenia wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 - 11:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór (zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

11:30 - 12:00

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

12:00 - 13:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji. Poobiedni odpoczynek na leżakach przy muzyce, bajkach terapeutycznych, czytanej literaturze dziecięcej.

13:30 - 13:45

Czynności samoobsługowe i  zabiegi higieniczne  po poobiednim odpoczynku – doskonalenie umiejętności związanych z zakładaniem garderoby.

13:45 - 14:00

Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołowa; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu. 

14:00 - 16:00

Gry i zabawy na powietrzu lub  w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; zabawy służące rozwojowi inteligencji wielorakich (ruchowe, konstrukcyjne, dydaktyczne, manipulacyjne); praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem  zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.