Przedszkole Publiczne nr 26 istnieje od 1987 roku. Przedszkole położone jest w dzielnicy Piasty miasta Kędzierzyn- Koźle. Pod opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej funkcjonuje 5 oddziałów skupiających dzieci w wieku 2,5- 5 lat. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych wraz z sanitariami, salę gimnastyczną, przestronne hole, szatnię, gabinet logopedyczny, nowoczesną kuchnię . Przedszkole jest duże, sale przestronne, bezpieczne dla przebywających dzieci.

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • „Optymistyczne przedszkole- Królestwo dzieci” autorstwa  Mirelli Nawrot.
 • „Program wychowania przedszkolnego MAC”, autorstwa: W. Żaby Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo.
 • „Drużyna marzeń” wydawnictwo WSiP, autorstwa Jolanty Wasilewskiej.
 • „Dar zabawy” opracowany przez B. Bilewicz- Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek.
 • Innowacje autorskie nauczycieli.
 • Projekty edukacyjne.

Przedszkole posiada koncepcję pracy .Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na ogólnopolskim programie Optymistyczne Przedszkole. Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Wizja przedszkola jest stworzenie przedszkola otwartego, zapewniającego dziecku bezpieczeństwo, podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz wszechstronny rozwój. Przedszkole zdobyło certyfikat OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE, tytuł INNOWACJA ROKU za narzędzie do monitorowania podstawy programowej przyznanej przez Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego PARTNER w Zabrzu. Przedszkole rozwija talenty dzieci w różnych kółkach zainteresowań, za co też otrzymało tytuł SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW. Innym osiągnięciem placówki jest uzyskanie za promowanie wartości przedszkolnych w środowisku, podejmowanie innowacyjnych działań w codziennej pracy z dzieckiem certyfikatu doskonałości HERBU OPTYMIZMU. Przedszkole uzyskało certyfikat „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” w ramach projektu polsko- szwajcarskiego pn. Zachowaj równowagę. Placówka promuje się medialnie tworząc reportaże filmowe. Przedszkole działa w ramach sieci doskonalenia z innymi 3 placówkami na terenie miasta w sieci STAR / SIEĆ TWÓRCZEGO AKTYWNEGO ROZWOJU/.

W naszym Przedszkolu opieramy się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i form pracy dzięki którym dzieci:

 • rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • rozwijają sferę intelektualną,
 • uczestniczą w życiu kulturalnym środowiska lokalnego,
 • nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,
 • uczą się osiągać sukcesy,
 • uczą się być koleżeńskim, kulturalnym, szanować drugiego człowieka,
 • są uspołecznione,
 • uczą się być uczciwe, szanować cudzą własność,
 • są aktywne, sprawne, pracowite,
 • uczą się pokonywać trudności,
 • uczą się optymizmu.

Współpracujemy z:

 • rodzicami,
 • przedszkolami z terenu miasta nr 24, 9,21
 • domem kultury "Komes" i "Chemik",
 • schroniskiem dla zwierząt,
 • Urzędem Miasta,
 • Strażą Pożarną,
 • Policją,
 • Szkołami Podstawowymi nr 6, 19, 9,
 • poradnią psychologiczną,
 • Domem Dziennego Pobytu "Wrzos",
 • Miejską Biblioteką Publiczną,
 • Szkołą muzyczną.
 • Lokalnymi mediami.